täydellinen ympyrä kuva kannesta

Taiteilijaseura 90 vuotta


Anna Kirstinä
Anna Kirstinä, puheenjohtaja.

Tampereen Taiteilijaseura juhlistaa 90. merkkivuottaan kahdella kansainvälisellä vaihtonäyttelyllä. Seuran ensimmäinen juhlanäyttely avautui Düsseldorfissa Saksassa vapunpäivänä ja Prahassa Tsekissä toinen näyttely avautuu 15.6. Viimeinen osa juhlanäyttelykokonaisuutta avautuu yleisölle Taidekeskus Mältinrannassa 19.6. Molemmat ulkomaille viedyt juhlanäyttelyt ovat vaihtonäyttelyitä, niinpä saksalaisten vieraittemme työt ovat nähtävissä Mältinrannassa 9.–26.10.10 ja prahalaisen taiteen vuoro on 12.2.–1.3.2011. Näyttelytoiminnan lisäksi kehitteillä on sekä residenssi- että työpajahankkeita erityisesti Takahuhdin Taidekeskukseen. Taiteilijaseura tekee myös yhteistyötä toisten, sekä paikallisten että valtakunnallisten taideyhteisöjen kanssa.

Tämän lehden teemana on kansainvälistyminen. On itsestään selvää, että taide sellaisena kuin se on totuttu määrittelemään, on jo lähtökohdaltaan kansainvälistä. Taidetta tehdään ja asetetaan esille jokseenkin samanlaisten olosuhteiden vallitessa länsimaissa, vaikka paikallisia erojakin on. Myös muiden maanosien taide vaikuttaa yhä enemmän ja suoremmin taiteeseemme. Itse odotan kovasti seuraavaa ARS11-näyttelyä, jonka teemana on afrikkalainen taide ja muun muassa sitä, miten sen yhteydessä toteutetut työpajat esitellään.

Kiitos tiivistyneen koulutusyhteistyön sekä opiskelijavaihdon yhä useammalla opiskelijallamme on tilaisuus opiskella ulkomaisissa taidekouluissa. Oppilaitoksissamme työskentelee lukuisia ulkomaisia opettajia, jotka tuovat myös oman lisänsä koulutussysteemiimme.

Opiskelu on olennaista taiteilijana toimimiselle. Opiskelu antaa valmiudet seurata taiteessa tapahtuvia muutoksia ja käydä niihin liittyvää keskustelua. Opiskelu antaa myös hyvän pohjan tekniselle osaamiselle, joka on edellytys uusien tekniikoiden tehokkaalle haltuunotolle. Ja opiskella voi aina, sekäomia perinteitä että vieraiden kulttuurien tuntemusta!!


Teksti:
Anna Kirstinä