täydellinen ympyrä kuva kannesta

Taiteilijaseuran kuulumisia


Miljoonahanke kuvataiteen kehittämiseen

ART360 on valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on lisätä kuvataiteen toimijoiden managerointi- ja liiketoimintaosaamista sekä löytää uusia liiketoimintamalleja. Valtakunnallinen hanke on jaettu osahankkeisiin. Tampereen Taiteilijaseuran osahankkeessa keskitytään uusien liiketoimintamallien ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Tarkoitus on luoda yrityksille esimerkiksi virkistyspäivä-, työhyvinvointi- ja kummitaiteilijatoimintaa yhdessä taiteilijoiden kanssa. Lisäksi hankkeen aikana pyritään kehittämään taidelainaamotoimintaa ja taidekonsultointia sekä luomaan uudenlaisia malleja taiteilijoiden teosten myynnin lisäämiseksi. Kolmevuotisen hankkeen aikana kuvataiteilijoille järjestetään myös ilmaista koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä liiketoimintaosaamista ja näin helpottaa kuvataiteilijana toimimista. Koulutukset aloitetaan perusteista, käytännönläheisellä kurssilla kirjanpidosta ja verotuksesta.

Seura osallistuu myös muiden osahankkeiden toteuttamiseen ja tuo niiden tulokset oman taiteilijakuntansa hyödynnettäviksi. Hankkeen aikana luodaan art360.fi-portaali, jonka tarkoituksena on toimia valtakunnallisena taiteen markkinoinnin kanavana ja tietopankkina taiteen ostajille. Portaalissa toimii tulevaisuudessa myös sähköinen taidelainaamo sekä taiteilijatietokanta.

Tampereen Taitelijaseuran aluekoordinaattorina toimii seuran toiminnanjohtaja Arja Moilanen. Lisäksi hankkeessa ovat mukana näyttelysihteeri Anne Paldanius, osa-aikaiseksi palkattu tiedottaja-taiteilija Katri Heinänen sekä ensi vuoden alusta palkattava kokopäivätoiminen manageri.

Hankkeen muut osatoteuttajat ovat AV-arkki ry, Helsingin Taiteilijaseura ry, Kuvasto ry, Oulun Taiteilijaseura ry, PROTO ry, Suomen Taiteilijaseura ry ja Taidemaalariliitto ry. Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Suomen lääninhallitus sekä Helsingin, Kankaanpään, Oulun, Porin ja Tampereen kaupungit ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Hankkeelle myönnetystä 1 033 333 eurosta Tampereen Taiteilijaseuran osuus on suurin, 246 667 euroa. Tämän mahdollisti Luovan Tampereen myöntämä kuntaosuus.


Balatonin salonki

Hauki
Arto Lappalaisen Hauki.
Kuva: Sarianna Tamminen.

Unkarissa avautui elokuussa 2008 kansainvälinen pienoistaiteen näyttely I Balaton Szalon. Biennaalissa oli mukana myös tamperelaistaiteilijoita: Zsuzsa Demeter, Anja Ikonen, Marja-Liisa Torniainen ja Arto Lappalainen.

Näyttelyssä jaettiin myös palkintoja: Arto Lappalainen sai kolmannen palkinnon ja Zsuzsa Demeter kunniamaininnan.
Marja-Liisa Torniainen kunnallisvaaleissa

Marja-Liisa Torniainen
Marja-Liisa Torniainen.
Kuva: Kimmo Torkkeli.

Tampereen Taiteilijaseuran jäsen, taidemaalari ja vapaa kirjoittaja Marja-Liisa Torniainen oli Vihreän liiton ehdokkaana Tampereella syksyn kunnallisvaaleissa ja sai 74 ääntä, mikä ei riittänyt valintaan. Torniaisen vaaliteemoja olivat kuvataiteilijoiden aseman parantaminen ja prosenttiperiaatteen käyttö julkisten rakennusten taidehankinnoissa. Prosenttiperiaate tarkoittaisi työtä taiteilijoille, mutta myös esteettisempää ympäristöä kaikille kaupunkilaisille. Torniaisen mielestä esteettisen ja kestävän kehityksen mukaisen kaupunkikuvan luomiseen tarvitaan kaikkia visuaalisten alojen ammattilaisia. Tampereen kehittäminen kuvataiteen ykköskaupungiksi vaatisi todellisen nykytaiteen museon, jos Tampere haluaa olla kulttuurikaupunki.

Torniainen kiittää kaikkia niitä, jotka antoivat äänensä kuvataiteen %-periaatteen toteutumisen puolesta sekä jokaista, joka tuki vaalikampanjaa.

Lisätietoja: www.marjatorniainen.net