täydellinen ympyrä kuva kannesta

Prosentti kuvataiteelle


%-periaatteen kunniaksi vietettiin Prosenttipäivää lokakuussa. Periaatteella tarkoitetaan sitä, että julkisen rakennuksen kustannuksista noin yksi prosentti varataan taiteeseen.

Monessa suomalaisessa kunnassa on ryhdytty toteuttamaan julkisten rakennushankkeitten yhteydessä taiteen prosenttihankintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuskustannuksista 1-2% käytetään rakennuksen taidehankintoihin. Hankinnat koskevat sekä uudisrakennuksia että peruskorjattavia kohteita.

Tarkoituksena on hankkia tiloihin sopivaa edustavaa taidetta paikallisten taiteilijoiden toteuttamana.

Idea prosenttihankkeeseen on ollut vireillä jo vuosikymmeniä, mutta tähän asti käytännön toiminta maassamme on ollut sattumanvaraista.

Kuntien keskuudessa suhtautuminen asiaan on ollut kirjavaa. Kysymys on ymmärrettävästi rahasta, mutta myös rehellisestä kulttuuritahdosta. Ilahduttavaa on, että myös monet pienet kulttuurimyönteiset kunnat ovat tehneet rohkeita päätöksiä taiteen hankkimisesta prosenttiperiaatteen puitteissa.

Valitettavan usein päätöksenteossa prosenttihanke on koettu ylimääräisenä menona. Kysymyksenä on monesti ollut taiteeseen käytettävien määrärahojen suhde muuhun toimintaan. Yleisenä huolenaiheena on ollut, että taidehankinnat syövät varoja laitoksen muilta hankinnoilta.

Oulun kaupunki on ottanut kiitettävästi ohjelmistoonsa taiteen hankkimisen prosenttilinjan kautta. Kaupungissa tehtiin jo 60-luvulla päätös käyttää 2% veistoksiin, seinämaalauksiin tai muihin taidehankintoihin. 90-luvun lamavuosien aikana prosenttiperiaate miltei unohtui, mutta vuoden 2001 alusta lähtien päätöstä on jälleen ryhdytty toteuttamaan täysipainoisesti. Tänä päivänä julkisten rakennusten taidehankinnat sijoitetaan suoraan hankkeitten kokonaiskustannusarvioon. Valtakunnalliseen tasoon verrattuna päätöstä voidaan pitää hyvin kulttuurimyönteisenä.

Taiteilijalle tilauksen saaminen prosenttihankkeen puitteissa on merkittävä tapaus. Ison julkisen teoksen tilaustyö on arvostuksen osoitus, ja sillä on suuri merkitys taiteilijan toimeentulolle. Samalla se antaa kokemusta ison projektin hallinnasta.

Prosenttihankkeella on paljon annettavaa myös taideyleisölle. Tiettyyn tilaan ja rakennuksen henkeen suunniteltu teos on lopputulokseltaan toimivampi kuin taiteilijan näyttelystä hankittu teos. Prosenttihankintojen kautta ovat julkiset tilat saaneet mielenkiintoista ja innovatiivista taidetta.


Jyrki Poussu
Puheenjohtaja
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto