kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

TAIDEALAN KAUPPA JA NÄYTTELYT
Euroopan Unionissa ja sen ulkopuolella


Seuraavassa kerrataan vain pääpiirteittäin ulkomaankauppaan ja taidenäyttelyihin liittyviä arvonlisäverotuksen seikkoja sekä EU:n ulkopuolella että sen sisämarkkinoilla. Tietyissä tapauksissa voidaan EU-kaupassa soveltaa myös marginaaliveromenettelyä. Siitä sekä jäljempänä esiteltävistä yhteisömyynnistä ja yhteisöhankinnasta saa yksityiskohtaista tietoa verotoimistoissa sekä tullin toimipaikoissa.

Kun kuvataiteilija ostaa itselleen arvonlisäverollista toimintaansa varten materiaalia tai muuta tavaraa Euroopan unionin ulkopuolisista maista, noudatetaan normaaleja maahantuonnin sääntöjä EU:n ja kolmansien maiden välillä. Maahantuoja (tavaranhaltija) maksaa tullille materiaalista tai tavarasta arvonlisäveron (alv) ja mahdolliset tulli- ym. maksut. Alv-velvollinen taiteilija voi vähentää maksamansa alv:n verotuksessaan. Tätä varten hänen tulee säilyttää tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä merkitä asiat muistiinpanokirjaansa.

Kuvataiteilijan ostaessa toisesta EU-maasta siellä toimivalta alv-velvolliselta yritykseltä taiteilijamateriaalia tai muuta tavaraa arvonlisäverollista toimintaansa varten, kyse on niin sanotusta yhteisöhankinnasta, jonka verokanta on yleensä 22%. Sama koskee tilanteita, joissa myyjä tai joku muu myyjän tai ostajan toimeksiannosta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta taiteilijalle Suomeen.

Myyjän näkökulmasta yhteisöhankinta on yhteisömyynti. Jotta myyjä ei perisi myyntimaan arvonlisäveroa myynnin yhteydessä, suomalaisen ostajan on ostotilanteessa esitettävä oma alv-numeronsa ja pyydettävä myynnin käsittelyä niin sanottuna yhteisömyyntinä (Intra Community Supply). Myyjä merkitsee myyntitositteeseen sekä ostajan että myyjän alv-numerot ja merkinnän verottomasta yhteisömyynnistä. Myyjä ei tällöin peri myyntimaan arvonlisäveroa. Jos osto tapahtuu esimerkiksi käteisellä toisessa EU-maassa olevasta kirjakaupasta eikä kassakuitista ilmene edellä mainittuja tietoja, ostajan tulee pyytää kassakuitin liitteeksi erillinen tosite, johon myyjä merkitsee alv-numerot sekä veroton yhteisömyynti merkinnän. Ostaja ilmoittaa kotimaan verottajalle yhteisöhankinnan ja siitä suoritettavan arvonlisäveron alv-ilmoituksella. Kun osto tapahtuu taiteilijan alv-velvollista toimintaa varten, hän voi vähentää alv:n verotuksessaan.

Esimerkiksi: Alv-rekisteröitynyt taidemaalari K.R. ostaa Düsseldorfin vierailullaan paikallisesta taidetarvikeliikkeestä materiaalia 1 000 eurolla ja tuo tavarat Tampereelle punaisella autollaan. Taidetarvikeliikkeestä saadussa myyntitositteessa on sekä myyjän että ostajan alv-numerot ja merkintä siitä, että kyse on verottomasta yhteisömyynnistä. Osto on taiteilija K.R:lle yhteisöhankinta ja hän ilmoittaa verottajalle yhteisöhankinnan 1 000 euroa alv-ilmoituksen kohdassa “Tavaraostot EU-maista“. Yhteisöhankinnasta suoritettavan veron taiteilija raapustaa alv-ilmoituksen kohtaan “Vero EU-tavaraostoista“. Veron määrä tässä tapauksessa on 22% 1 000 eurosta eli 220 euroa. Kun osto tapahtui verollista toimintaa varten, taidemaalari K.R. voi vähentää yhteisöhankinnan veron 220 euroa alv-ilmoituksen kohdassa “Vähennettävä vero“.

Jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2