täydellinen ympyrä kuva kannesta

Vuoreksen taideohjelma


Kuvataiteilija ja professori Tuula Lehtinen on laatinut yhdessä arkkitehti Lasse Kosusen kanssa Vuorekseen taideohjelman. Tampereen kaupungin tilaama hankesuunnitelma on Lehtisen ja Kosusen yrityksen Frei Zimmer Oy:n pilottiprojekti. Frei Zimmer Oy:n tehtävänä on mm. etsiä kohteita, joissa taide voisi olla mukana, ja toimia linkkinä taiteilijoiden ja rakennuttajien välillä.

Tuula Lehtinen
Tuula Lehtinen.

Frei Zimmer Oy:n tekemä taideohjelma on konkreettinen. Suunnitelmassa on asemakaavoitukseen liittyen yleisellä tasolla mietitty, mihin kohtaan Vuoreksessa taidetta tulee ja minkä tyyppistä taidetta. Alueista ensimmäisellä sijalla on Vuoreskeskus puistokatuineen. Muita ydinalueita ovat Lahdesjärven alue ja liikuntapuisto. Myös asuinalueet on tarkoitus kytkeä mukaan suunnitelmaan, jotta taide olisi näkyvillä koko Vuoreksen alueella, Tuula Lehtinen kertoo.

Ideana on integroida taide rakentamiseen. Hankesuunnitelmassa taide on julkisessa tilassa olevaa taidetta ja se voi myös olla jotakin, mitä käytetään. Taidetta voivat olla esimerkiksi meluesteet ja katurakenteet itsessään, tai taide voi olla jo rakennusmateriaalissa mukana. Esimerkiksi kun siltaa suunnittelevat yhdessä insinööri, arkkitehti ja kuvataiteilija, enää ei pystytä erottamaan taidetta itse sillasta. Integroituminen ulottuu myös kustannuksiin ja suunnitteluun, eli taiteen kustannukset pyritään saamaan osaksi rakentamisen kustannuksia. Taiteilijat on tarkoitus kytkeä mukaan suunnitteluprosessiin, jatkaa Lehtinen

Muutama taidehanke Vuoreksessa on jo toteutumassa. Esimerkiksi kuvanveistäjä Pertti Kukkosen teos tulee Lahdespohjan sillan melukaiteisiin ja teoksesta on tehty jo valumuotit. Särkijärven sillan melusuojauksista järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voitti teos Suojelusenkeli. Teoksen takana on työryhmä, johon kuvataiteilija Paavo Räbinän ohella kuuluvat sisustusarkkitehdit Jarkko Reiman ja Jorma Valkama sekä arkkitehti Jukka Savolainen. Myös Lahdesjärvelle tulevan liikekeskuksen alueelle ollaan juuri käynnistämässä taideprojektia.

Vuoreksen projektiryhmän suhtautuminen taiteeseen on ollut myönteistä. Ongelmana on tosin ollut aikataulujen venyminen. Taidehankkeita on kuitenkin jo käynnistymässä rakennushankkeiden osana.

Olisi tärkeää saada taiteilijat pysymään kiinnostuneina Vuoreksesta ja sen kehityksestä. Taidehankinnat eivät tapahdu yhtäaikaisesti, vaan aikaperspektiivi tullee olemaan vähintään kymmenen vuotta. Tämä kiinnostanee työtilaisuuksia etsiviä taiteilijoita, Lehtinen sanoo.


Teksti ja kuva: Riitta Jussila