täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

PERFO!


Heinäkuun Perfo!-illan järjestelyt olivat sujuneet hyvin, joten järjestäjistä Janne Rahkila, Jussi Matilainen, Manu Alakarhu (videointi), Eero Yli- Vakkuri (nettivideointi), sekä esiintyjistä Suvi Parrila ja Leena Kela ehtivät hengähtää Telakan terassilla.

Perfo!-illoista halutaan kokonaiselämyksiä, johon kuuluu performanssi- , video- ja musiikkiesitysten lisäksi yhdessäoloa, keskustelua ja kollektiivista viihtyvyyden tunnetta. Iltoja on järjestetty Tampereella 4–5 kertaa vuodessa tammikuusta 2007 alkaen. Esiintymään koetetaan saada mielenkiintoisia taiteilijoita ja ryhmiä, jotka usein löytyvät puskaradion kautta. Heitä on tullut jonkin verran myös ulkomailta. Esityspaikaksi on vakiintunut Telakka, joka järjestäjien mukaan on sopinut tarkoitukseen hyvin. Yleisöä on ollut sopivasti, osa sattumalta ja osa varta vasten esityksiä katsomaan tulleita.

Perfo!-iltojen taustalta löytyy Kankaanpään taidekoulun opiskelijoiden perustama T.E.H.D.A.S. ry, jonka toiminta- ajatuksena on muun muassa tapahtumien järjestäminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys. Sittemmin yhdistyksen jäsenet ovat hajaantuneet eri puolille Suomea, joskin yhdistyksellä on toimisto Porissa. T.E.H.D.A.S. ry:n jäsenistä Perfo!-iltoja ovat järjestämässä myös muiden muassa Tuomo Rosenlund ja Teemu Kangas, jonka tehtävänä on valokuvata kaikki esitykset. Esityksiä voi seurata myös suorana lähetyksenä verkossa.

Siis performanssi

Suvi Parrila
Suvi Parrila Telakalla.

Performanssiksi voi lukea kaiken sen esitystaiteen, jota ei voi sitoa johonkin tiettyyn esityslajiin, kuten teatteriin tai tanssiin. Sen juuret ovat kuvataiteessa. Perfo!:n järjestäjien mielestä performanssin tarkkaa määrittelyä tai jakoa erilaisiin kategorioihin ei ole mielekästä tehdä, koska se saattaa rajoittaa sen tekemistä.

Performanssi on aiemmin ollut enemmän kehollista, mutta tänä päivänä se painottuu osallistuvuuteen. Voidaan puhua espanjalaisen performanssin runollisuudesta, tai siitä, että jossain muualla se on poliittisempaa kuin Suomessa. Koulutuksen lisääntyminen on vaikuttanut performanssitaiteeseen, samoin teknologian kehitys, jonka myötä esiintyjän fyysinen läsnäolo esityspaikassa ei enää ole välttämätöntä.

Illan esityksessä Suvi Parrila käsitteli sitä, miten ihmisen identiteetti määritellään niiden todistusten ja lausuntojen kautta, joita viranomaiset hänestä eri yhteyksissä kirjoittavat. Kirjalliset dokumentit ovat se, mitä meistä konkreettisesti jää jäljelle. Kuitenkin ihmisen kokemus elämästään on jotain ihan muuta. Se voi olla esimerkiksi varmuus siitä, ”että olemme valopalloja energiavirrassa”.

jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2