kuva kannesta
sivu 1 sivu 2 sivu 3

Janne Gallen-Kallela-Sirén


Museonjohtaja tekee näyttelyopastuksia

Varastotilojen puutteessa eläviä Tampereen museoita Sirén haluaa kehittää siten, että yhteistyö taidemuseoiden ja museokeskus Vapriikin välillä lisääntyy. Hänellä tulee olemaan näköalapaikka Tampereen museoiden kehitykseen, koska hänestä tulee vuodenvaihteessa Tampereen museotoimen johtajan, Toimi Jaatisen ykkössijainen.

kuva Janne Gallen-Kallela-Sirénistä
“Taidemuseon taidekäsityksen päättää loppujen lopuksi museoyleisö.”

Ennen uuden johtajan valintaa julkisuudessa esitettiin hyvin paljon kritiikkiä siitä, että taiteen sisällöt tulisivat kärsimään ratkaisevasti uuden taidemuseon johtajan kaksoisroolista toisaalta taidemuseon johtajana ja toisaalta museotoimen varajohtajana. Sirénistä ei kuitenkaan ole tulossa virallisesti hallinnollista varajohtajaa, vaan hän säilyy Taidemuseon johtajana. Kun Jaatinen on esimerkiksi matkoilla, niin “varajohtaja” Sirénille jää päävastuu ja hänen täytyy olla perillä asioista. Ennen valintaa uhkakuvana oli, että uuden varajohtajan alaisuudessa Tampereen taidemuseo ja Tampereen nykytaiteen museo olisivat menettäneet itsenäisyytensä ja omat taiteelliset linjansa.

Sirén näkee asian täysin päinvastoin, sillä itsenäiset taidemuseot - mukaan lukien myös Sara Hildénin taidemuseo - itsenäisine johtajineen ovat hänelle selkeä lähtökohta museoiden kehittämisessä. Itse hän aikoo pitää näyttelyopastuksia, jolloin kuilu yleisön ja johtajan välillä kapenee. “Kaikkien on pakko hioa omaa profiiliaan, jotta pysymme ajan hermolla.”

Paikallisen yhteistyön lisäksi Sirén haluaa kehittää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä museoiden välillä. Globalisaation myötä ovat ajat muuttuneet, ja museoiden täytyy pysyä myös tässä muutoksessa mukana.

Hän on jo tavannut suomalaisia museonjohtajia asian tiimoilta ja aktivoinut myös omat kansainväliset suhteensa näyttelyiden saamiseksi Taidemuseoon. Hänen työnsä alkaa näkyä näyttelyiden osalta vähitellen ensi vuoden aikana, sillä monet ensi vuoden näyttelyt oli päätetty ennen hänen valintaansa viime keväänä. Käytännön tasolla hänen vaikutuksensa on nyt jokapäiväistä yhteistyössä museon muun henkilöstön kanssa.

“Jotta suomalaisilla taidemuseoilla on kansainvälistä uskottavuutta, niin valtakunnallisten päämuseoiden täytyy pystyä yhteistyöhön. Meillä ei ole maailman valtamuseoiden kokoelmia, mutta meillä on ammattitaitoa kansainvälisten näyttelyiden tuottamiselle,” Sirén korostaa.

Hän on jo tehnyt töitä kahden kansainvälisen näyttelyn toteuttamiseksi. Toinen on työnimeltään Lumi, joka toteutuisi luontevimmin suomalaisten museoiden yhteistyönä. “Näyttely voisi esittää pohjoismaista ja venäläistä maalaustaidetta, sillä meillä on kokeneita ammattilaisia, joilla on hyvät suhteet Venäjän museoihin. Teema kiinnostaa hollantilaisia, ja tavoitteeni on, että saisimme sieltä vastavuoroisesti huippunäyttelyn.”

Viime vuosien aikana on käyty kiivasta kansallista keskustelua siitä, mikä Tampereen taidemuseoista saa itselleen ensiksi välttämätöntä lisätilaa. Sirén on tullut keskelle kiistaa täysin ulkopuolisena.

“Tiedän, että kaupunki on sitoutunut rakentamaan Sara Hildénin taidemuseolle ja Tampereen taidemuseolle lisätilat. Se, millä tavalla nämä lisätilat toteutuvat, on avoin kysymys. En voi ottaa tähän voimakkaasti kantaa, koska sitä täytyy miettiä olemassa olevien taloudellisten voimavarojen puitteissa”, Sirén sanoo.

Hän seuraa Taidemuseon johtajana kiistanalaista persoonaa, Anneli Ilmosta, joka jäi eläkkeelle viime keväänä. Ilmosen ja Tampereen kaupungin kulttuurijohdon henkilökohtaiset suhteet olivat heikentyneet hyvin monien vuosien ajan, mikä vaikeutti selkeästi Ilmosen loppukauden aikana tamperelaisten taidemuseoiden keskusteluilmapiiriä ja keskinäistä toimivuutta. Juuri ennen eläkkeelle jäämistään Ilmonen osti Taidemuseon kokoelmiin töitä niin paljon, ettei Sirénillä ole käytännössä ensi vuodelle lainkaan määrärahoja Taidemuseon kokoelmien kartuttamiseksi taideostoin.

“Täällä on ollut julmetun hienoja näyttelyitä viimeisten 15 vuoden aikana, joten jatkan hienoa perinnettä. Henkilökohtaisella tasolla edeltäjäni ei ole vaikuttanut työhöni millään tavoin ja teoshankintojen osalta kunnioitan hänen ratkaisujaan”, Sirén toteaa.

jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2 sivu 3