täydellinen ympyrä kuva kannesta

JAAKKO HIMANEN:


Ensimmäiset kuukaudet seuran puheenjohtajana ovat osaltani painottuneet pitkälti tila-asioihin. Heti alkuvuodesta Taiteilijaseura vuokrasi kaupungilta Takahuhdin entisen kunnalliskodin ja Taidekeskus Mältinrannan allasosan laajennusremontti on vihdoin lähtenyt käyntiin. Tampereen kaupungin tilakeskuksessa on kevään kuluessa ollut asiasta säännöllisesti suunnittelukokouksia ja itse remontin olisi näillä näkymin mahdollista alkaa jo tämän vuoden lopulla tai viimeistään vuonna 2007.

Seuran vuokraamasta ja Takahuhdin taidekeskukseksi nimetystä vanhasta Takahuhdin kunnalliskodista sai uuden työtilan parikymmentä seuran jäsentä. Tiloja jaettaessa talosta löytyi myös kaksi asumiseen soveltuvaa tilaa sekä näyttelyihin ja muuhun yleiseen käyttöön soveltuva vanha ruokasali. Takahuhdin taidekeskuksen uusien tilojen myötä Taiteilijaseura kaksinkertaisti jäsenistölle tarjolla olevien työtilojen määrän entiseen verrattuna. Työtilojen määrä nousi siis aikaisemmasta paristakymmenestä nyt yhteensä noin neljäänkymmeneen.

Vaikka Taiteilijaseura parantaakin jäsenistönsä työtilaoloja, on osa seuran jäsenistä edelleen ilman kunnollista työtilaa. Tilaa taiteelle -seminaarissa Helsingissä viime marraskuussa Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön asiamies Esko Vesikansa totesi, että Tampereen seudulla on noin sadan työtilan puute. Taiteilijaseuran tulee siis jatkossakin pyrkiä toimimaan siten, että se pystyy tarjoamaan jäsenilleen lisää työtiloja tai muuten vaikuttamaan työtilojen saatavuuteen Tampereen seudulla. Tampereen kaupungin taholta toiveita on annettu mm. Pohjolankadun kiinteistön eli entisen poliisiopiston muuttamisesta kulttuurikeskukseksi, johon tulisi myös kuvataiteilijoiden työtiloja. Se, toteutuuko suunnitelma, jää nähtäväksi, mutta ainakin seura tekee kaiken voitavansa sen toteutumiseksi. Toivottavasti Turulle mennyt vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkivalinta ei peruuta tämän eikä monen muun hakuvaiheessa suunnitellun hyvän hankkeen toteutumista.

Luovuutta tulisi entistä laajemmin hyödyntää esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden vetovoiman lisääjänä. Kuvataiteilijoita varten voisi rakentaa työtiloja mitä erilaisimpiin uusiin kiinteistöihin. Taiteilijat voisivat lisätä kiinteistön vetovoimaa. Luovuudelle on kysyntää ja samoissa tiloissa toimiva talon taiteilija tai taiteilijat voisivat olla yritykselle tai kiinteistölle aivan erityinen imagotekijä.

Lopuksi haluan kiittää Taiteilijaseuran jäsenistöä tultuani valituksi seuran uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitos myös edelliselle puheenjohtajalle Lars Holmströmille kunniakkaasta 15 vuoden puheenjohtajakaudesta. Hyvin hoidettua yhdistystä on mukava lähteä luotsaamaan. Erityinen maininta myös seuran toimihenkilöille ja johtokunnalle. Teidän erinomaista työpanostanne seuran monipuolisessa toiminnassa tullaan tarvitsemaan ja arvostamaan jatkossakin.

Teksti: Jaakko Himanen
kuvataiteilija
TTS:n puheenjohtaja

Jaakko Himanen