täydellinen ympyrä kuva kannesta

TIINA LAMMINEN:

Taiteen tukeminen ei ole mitään köyhäinapua


Taidesuunnistuksen viikolla ja viikonloppuna 21.-22. 4. olin piirtämässä muotokuvia Mustassa Lampaassa. Piirsin muotokuvia asiakkaista, työntekijöistä ja vierailijoista. Jos muotokuvasta halusi maksaa, raha meni leiritoimintaan. Seurakuntien Musta Lammas, päiväkeskus asunnottomille ja päihdeongelmaisille, on paikka, missä ihminen saa syödä aamupuuron ja lounaan, käydä suihkussa ja hoitaa asioitaan päihdetyöntekijän ja diakonin kanssa.

Piirustusurakoinnin kanssa ajatukset olivat taidepoliittisesti monipuolisessa keväässä. Kulunutta kevättä ovat värittäneet muun muassa kysymykset taiteilijan ja tutkijan sosiaaliturvasta ja kulttuuriviennin tukemisesta. Keväällä taiteilijoita ja tuttavia hämmensi Aamulehden päätoimittaja Matti Apusen Kronikka ("Artistin apea valitus" 11.3.2007). Tampereen Taiteilijaseuran jäsenmäärä on noin 250, luku kertoo Pirkanmaan ammattitaiteilijoiden määrän. Kronikan voi ottaa henkilökohtaisesti.

Aamulehdessä ylläpidetty kulttuurin marssijärjestys on kirjattu tullitilastoihin. Näistä löytyvät tiedot kulttuuriteollisuuden euromääräisestä viennistä. Kuvataide ei ole siinä yhteydessä merkittävä ala. Myös se, että kuvataiteen harrastamista ja ammattilaisuutta kuvataan yhdenvertaisesti ja museaalisesti kategorisoitunutta taidetta esitellään kritiikittömästi on tarkoitushakuista, tai se kertoo yksinkertaisesti näköalattomuudesta. Aamulehden arvovalinta on ollut nykykuvataiteen vähättely. Muutos on hämmentävä, sillä aiemmin Aamulehteä kiiteltiin valtakunnallisestikin.

Tampereen yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan ja Taideaineiden laitoksen yhteishankkeena on kevään aikana järjestetty Taide ja taudit -luentosarja. Assi Liikanen, VTT piti 21.3. väitöskirjaansa nojaavan luennon, jossa hän esitteli taiteen yhteisöllistä merkitystä ja kertoi taiteen ja kulttuurin positiivisesta vaikutuksesta terveydelle. Mukana oli aineistoa tutkimuksista, jotka osoittavat muun muassa odotettavan eliniän pitenevän, verenpaineen laskevan ja tervehtymisen nopeutuvan taiteen ja kulttuurin myötävaikutuksella. Kuvataiteilijan osuuden tuotteistamiseksi vaihtoehtoja nousi esille kaksi; yleisökommentista virinnyt tieto, että kuvataiteilijat lahjoittavat omia töitään sairaaloihin ja hoitolaitoksiin ja että taiteen ammattilaisia voidaan palkata työllistämisvaroin määräajaksi.

Porvarilliset ja keskiluokkaiset arvot ovat muokanneet hyvän yhteiskuntamme perustan. Luodussa järjestyksessä on taiteelle haluttu taata riippumattomuus ja sille on maamme valistuneen olemassaolon ajan varmistettu itsenäisyys, esimerkiksi apurahajärjestelmän avulla. Tästä arvosta uusliberaali Matti Apunen on ilmeisesti eri mieltä. Kansalaispalkka on sosiaaliturvan kehittämisen malli, jota ei saa sekoittaa luovan taiteellisen työn tukemiseen. Perustelu sille, että taiteelle ja kulttuurille pitäisi jakaa enemmän tukea, on että alkutuottaja-taiteilijan saama osuus on nyt olematon suhteessa kulttuurialan työllistävään kerrannaisvaikutukseen. Tähän tuottoon perustuen myös kuvataiteilijalle voitaisiin luoda työtilaisuuksia ja -paikkoja.

Suomen Taiteilijaseuran varapuheenjohtaja ja Taidemaalariliiton puheenjohtaja Juha Okon vastine Apusen tekstiin on julkaistuna Täydellisen ympyrän uudessa Mielipiteitä-osiossa. Myös puheenjohtaja Jaakko Himanen käsittelee aihetta palstallaan. On meille kaikille onni ja rikkaus, että Tampereen Taiteilijaseura Suomen ainoana taiteilijaseurana julkaisee omaa lehteä ja että lehti ilmestyy tänä vuonna kaksi kertaa.


Teksti:
taidemaalari Tiina Lamminen
Täydellisen ympyrän päätoimittaja

Tiina Lamminen