täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

Pitkäjänteistä ja laadukasta taideopetusta aikuisille

TYÖVÄENOPISTOJEN YHTEISTYÖ SYNNYTTI UUDEN OPETUSMALLIN


Kasvava kiinnostus aikuisten kuvataiteen opetusta kohtaan on saanut Tampereen seudun työväenopistot tiiviiseen yhteistyöhön. Nokian ja Ylöjärven työväenopistot sekä Tampereen työväenopiston yhteydessä toimiva Sara Hildén -akatemia ovat jo muutaman vuoden kehitelleet yhteistä seudullista aikuisten kuvataiteen opetusohjelmaa.

Opetushallituksen rahoittaman pilottihankkeen tarkoituksena on tarjota aikuisille kuvataiteiden harrastajille korkeatasoista ja pitkäjänteistä taiteen perusopetusta. Erikseen sitä on ollut saatavissa tähänkin saakka.

- Toimimme Tampereen seudulla suhteellisen pienellä alueella ja opiskelijat liikkuvat opistosta toiseen, joten tuntui järkevältä tehdä yhteistyötä myös opetuksessa, Ylöjärven työväenopiston rehtori Päivi Varjosalo kertoo.

- Oli olemassa kasvavaa tarvetta aikuisten kuvataiteen opetukseen. Yhä useampi opiskelija halusi myös jatkaa opintoja pitempään ja määrätietoisemmin, lisää Nokian työväenopiston rehtori Ritva Tainio.

Tuloksena on kolmen opiston yhteinen, yli 20-vuotiaille tarkoitettu opetusohjelma, joka sisältää kolmen vuoden perusopinnot ja noin 3,5 vuoden mittaiset syventävät opinnot.

Opiskelijat valitaan yhteisvalinnassa, mutta opetus tapahtuu kussakin opistossa erikseen. Tavoitteena on lisätä yhteisiä kursseja ja opettajien liikkumista opistosta toiseen. Tulevaisuudessa on tarkoitus antaa oppilaille mahdollisuus ottaa kursseja myös muualta kuin omasta opistosta.

- Ihannetilassa tämä on tavoite. Olemme kokeiluvaiheessa, joten siinä on vielä tekemistä. Opetustilojen ja -resurssien rajallisuus asettaa omat reunaehtonsa. Toimimme ainakin toistaiseksi erillisinä opistoina, sanoo Sara Hildén -akatemian rehtori Heli Tiainen.

- Opiskelijan kannalta tämä on kuitenkin hyvin monipuolinen ohjelma, jossa hän voi melko pitkälle syventyä siihen, mihin haluaa, Tainio jatkaa.

Kissu Ailoranta opiskelee Sara Hilden -akatemiassa

Yhteistyön tarkoituksena on myös opetuksen laadun varmistaminen ja kehittäminen.
- Yhdessä meillä on tarjota laajempi paletti laadukasta opetusta. Laaja tuntiopettajien verkosto takaa, että saamme aina parhaan asiantuntemuksen yhteiseen käyttöön, Varjosalo vakuuttaa. Kun opetus on niinkin laajaa ja pitkäkestoista (kerran viikossa yli kuuden vuoden ajan), herää kysymys, tähdätäänkö opetuksella taiteilijan ammattiin.

- Ei tähdätä. Tämä on vapaa-ajan harrastus, mutta vakava ja tavoitteellinen harrastus, jonka opetus on hyvin järjestetty. Sellaiselle on ollut selvä tilaus, mistä kertoo sekin, että hakijoita on ollut aina monin verroin sisään päässeitä enemmän, Tiainen täsmentää.

- Ihmiset käyttävät näitä opintoja kukin tavallaan, mutta kaikilla on taustalla tavoitteellinen, pitkäjänteinen harrastuksen syventäminen. Mutta on niitäkin, jotka haluavat ammatillista täydennyskoulutusta, Varjosalo lisää.

Opiskelijoiden ikähaarukka on mittava: nuorimmat 20- ja vanhimmat 65-vuotiaita. Samoin ammattikirjo on laaja: arkkitehteja, taideterapeutteja, luokanopettajia, varhaiskasvattajia, sähköasentajia ja yksi kaasuauton kuljettajakin.

- Ihmiset haluavat tehdä töitä kädet savessa ja maalissa. Se on rentouttavaa ja palkitsevaa vaihtelua tämän päivän, aika kovallekin, työelämälle, Varjosalo sanoo.

- Kun opiskelijoilta kysyy, mitä he kokevat opinnoista saaneensa, saa vastaukseksi: "Voin vihdoin toteuttaa itseäni", "Minulle aukeni kokonaan uusi maailma" tai "Sain vahvuutta vaikeassa elämäntilanteessa", Tainio kertoo.

- Jo pitkään opistotyötä tehneenä olen havainnut taideaineiden kysynnän lisääntyvän. Kuvittelen sen johtuvan siitä, että Suomi on kehittymässä sivistysvaltioksi, Tainio toteaa.

jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2