täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2 sivu 3

Taide kokemuksista – teoria avartaa


Sanni Seppä (29) valmistui Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta kuvataiteilijaksi (AMK) vuonna 2009. TAMK:ssa Seppä sai uusia kontakteja taideyhteisöön ja oppi keskustelemaan taiteesta. Sanni Seppä kertoo opiskelleensa aktiivisesti ja itsenäisesti esimerkiksi piirtämistä ja erilaisia kollaasitekniikkoja. Seppä toimi taiteilijana jo opiskeluaikana, mikä laajensi taiteilijan työn perspektiiviä.
- Teoreettista opetusta koulussa oli suhteellisen vähän: ensimmäisinä vuosina taidehistoriaa, estetiikkaa ja kieliopintoja. Loppujen lopuksi teoreettista opetusta olisi voinut olla enemmänkin, mutta opiskelun pääpaino oli luonnollisesti taiteilijan ammattitaidon hankkimisessa. Joka tapauksessa koulu antoi hyviä valmiuksia taiteilijantyöhön ja avasi monia uusia mahdollisuuksia, joista olen kiitollinen, Seppä kiteyttää.

Sanni Seppä.

Sanni Seppä on harkinnut tieteellisiin jatko-opintoihin ryhtymistä aikaisintaan parin vuoden kuluttua. Mahdollisena jatko-opintopaikkana Seppä pitää Kuvataideakatemiaa. Opintojen jatkamisessa hän näkee monia myönteisiä puolia:
- Maisteriopintojen jälkeen olisi mahdollista toimia opetustöissä ja opintojen kautta olisi mahdollista tutustua uusiin opettajiin ja sitä kautta saada uusia ajatuksia. Opiskelu myös parhaimmillaan avartaa omaa ajattelua. Ja näyttäähän se ansioluettelossa hyvältä, että on maisteri, Seppä naurahtaa.

Sanni Seppää huolestuttaa taideopettajien stressaantuneisuus. Kun taiteilija toimii opettajana, tekee taidetta ja pitää näyttelyitä, hänen on vaikea antaa opiskelijoille täysipainoista ja omistautuvaa opetusta. Hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että voisi toimia tulevaisuudessa taideopettajana. Muutama kuukausi opetustyötä vuodessa ei vielä veisi voimia taiteilijantyöstä. Sanni Sepän suhde teoreettiseen tutkimukseen ei kuitenkaan ole itsestään selvä.

- Itselläni on aika etäinen suhde teoriaan tai tieteeseen. Tällä hetkellä on hyvä, että on mahdollista tehdä omia juttuja ilman opettajien vaikutusta. Toisaalta myös teoria ja tiedekin kiinnostaa. Minulla on aina ollut vahva halu kehittää itseäni, oppia uutta ja sisäistää asioita uudella tavalla. Siinä mielessä teoria ja tiede voisivat antaa uutta taiteentekoon. Mutta nykyiset työni ovat ensisijaisesti henkilökohtaisia. Ne perustuvat muistoihin ja tunteisiin, omien kokemusteni kuvaamiseen. Pyrkimykseni on tehdä taiteesta arkista, kaikille avautuvaa, niin että ei tarvitsisi olla taiteilija ymmärtääkseen taidetta, kuvaa Sanni Seppä lähestymistapaansa.

- Joskus näen taideteoksia, jossa tekijän tieteellinen tai teoreettinen lähestymistapa on aivan ilmeistä. Mutta samalla työt voivat olla niin vaikeasti avautuvia, että tuntuu kuin vain tekijä itse tietäisi mistä niissä oikeasti on kysymys. Erilaiset filosofiat ja teoriat voivat etäännyttää alkuperäisestä esteettisestä kokemuksesta, Seppä pohtii.

Sanni Seppä näkee itsensä tällä hetkellä ensisijaisesti installaatiotaiteilijana. Hän haluaa kokeilla uutta, yhdistellä eri materiaaleja, mutta tehdä myös perinteistä maalausta ja kollaaseja. Olennaista Sepälle on luoda ihmisläheistä ja arkilähtöistä taidetta, jonka tulkintaan ei tarvita monimutkaisia filosofisia apparaatteja.
- Taiteen tulisi olla elämänläheistä ja sellaisenaan helposti lähestyttävää, kiteyttää Sanni Seppä.

Tarina
Sanni Sepän teoksesta Tarina kenkäni takana. Pienten maalausten sarjaan voi käydä tutustumassa Tampereen taidemuseossa 3.1.2010 saakka.

Teksti ja kuvat haastatelluista:
Kai Kiviranta

sivu 1 sivu 2 sivu 3