täydellinen ympyrä kuva kannesta

JANNE LAINE:

Näyttelytoimikunnan puheenjohtajan terveiset


Tampereen Taiteilijaseuran näyttelytoimikunnan tehtävä on jakaa näyttelyajat Taidekeskus Mältinrannan näyttelytiloihin, Galleriaan ja Studioon. Gallerian haku on avoin kaikille, pelkän Studion näyttelyajat on tarkoitettu vain Taiteilijaseuran jäsenille. Näyttelyaikoja jaettaessa toimikunnassa joudutaan keskustelemaan myös jakoperusteiden yleisistä suuntaviivoista, keskustelussa jokainen jäsen saa esittää omia kantojaan. Näyttelyajat jaetaan äänestämällä, pulmatilanteista on tähän asti selvitty puhumalla.

Näyttelytoimikuntaa täydennetään tarvittaessa seuran edustajistosta jääviyden tai muun poissaolon vuoksi. Näin varmistetaan, että mahdollisimman laaja näkemyspohja on mukana hakemusten käsittelyssä. Seuraavassa niitä ajatuksia, joita näyttelytyöryhmä kävi läpi kokoontuessaan alkusyksyllä 2005 jakamaan syksyn 2006 näyttelyaikoja.

Tärkeimmät näyttelyajan jakoperusteet ovat esitetyn materiaalin korkeatasoisuus ja ehdotettu näyttelykokonaisuus. Joskus hyvätkin hakijat karsiutuvat, esimerkiksi jos näyttelyohjelmaan on tulossa liikaa samankaltaisia näyttelyitä.

Erityisesti ryhmänäyttelystä päätettäessä on ratkaisevaa hakemuksen kokonaisuus. Ylimalkainen tai sekava hakemus, näytetöiden eritasoisuus ja hedelmällisen vuoropuhelun puute karsii hakemuksia. Näyttelytoimikunnassa pidetään hakemusten selkeyttä välttämättömänä, samoin kuvamateriaalin hyvää laatua. Puolihuolimattomat hakemukset eivät yksinkertaisesti vakuuta. On olennaista tietää esimerkiksi haetaanko molempia tiloja vaiko vain gallerian puolta. Hakijan ei tarvitse olla Taiteilijaseuran tai ammattiliittojen jäsen, mutta näyttelyajat on pääsääntöisesti suunnattu ammattikuvataiteilijoille. Kaupallisuuskaan ei ole valintaperuste, ei toki hylkäämisperustekaan. Jos hakija on esiintynyt Tampereella jo aiemmin kuluneen vuoden sisällä, niin se vaikuttaa valintaan. Rohkaisemme hakijoita hakemaan näyttelyaikaa uudelleen.

Tampereen Taiteilijaseuran toiminta on laajaa ja monialaista, joten helpottaaksemme työntekijöittemme työtä näyttelysopimuksen on oltava tiukka. Selkeiden puitteiden kanssa on ulkopaikkakuntalaisten taiteilijoidenkin helpompi toimia. Tietenkin ongelmatilanteissa puolin ja toisin on joustettava ja näin on tehtykin, mutta käytäntöön liittyvät asiat hoidetaan silloinkin taiteilijan ja henkilökunnan välillä. Yleiset käytänteet päätetään seuran kokouksissa.

Hakemusten selkeä lisääntyminen on mielestäni osoitus tinkimättömästä näyttelylinjauksesta, niin linjauksen korkeatasoisuudesta kuin sen monipuolisuudestakin. Taiteilijat haluavat pitää näyttelyn Tampereella. Elämme hyviä aikoja...


Näyttelytyöryhmän puolesta
pj. Janne Laine, kuvataiteilija


TAMPEREEN TAITEILIJASEURAN NÄYTTELYTOIMIKUNTA

Tampereen Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta on työryhmä, joka päättää käytännössä Taidekeskuksen näyttelyohjelmasta. Taiteilijaseuran syyskokous valitsee näyttelytoimikunnan vuosittain marraskuussa. Näyttelytoimikunta tekee esityksen näyttelyohjelmasta, jonka johtokunta muodollisesti hyväksyy. Tämän lisäksi näyttelytoimikunta tai osa sen jäsenistä toimii Taiteilijaseuran oman näyttelytoiminnan juryttäjänä. Viime vuosina näyttelytoimikunnan esityksen mukaisesti on valittu taiteilijat esim. Tarton Tampere-Majan näyttelyihin, seuran uusia jäseniä esittelevään kesänäyttelyyn ja seuran muualla järjestettäviin ryhmänäyttelyihin.

Näyttelytoimikunnan merkitys seuran toiminnassa on tärkeä. Merkitys kasvoi 1990-luvun alussa, jolloin Taiteilijaseuran jäsenkriteereitä lievennettiin. Tuolloin päätettiin, että seuran kaikkien julkisten näyttelyiden on oltava jurytettyjä. Tämän jurytetyn näyttelytoiminnan vastapainoksi seura järjestää vuosittain teosmyyntitilaisuuksia, joihin kaikki seuran jäsenet voivat tuoda teoksiaan.

Vuodelle 2006 Galleria Mältinrantaan jätettiin yhteensä 59 hakemusta. Hakijoista viidennes sai näyttelyajan. Näyttelytilojen remontoinnin jälkeen näyttelyhakemusten määrä onkin ollut nousussa: vuodelle 2004 jätettiin 30 hakemusta, vuodelle 2005 37 hakemusta ja vuodelle 2006 siis jo 59 hakemusta.