täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2 sivu 3

MITÄ MINUN PITIKÄÄN TEHDÄ?


– Tuottaa henkisiä kokemuksia tähän materialistiseen maailmaan: syventää kokemusmaailmaa, antaa oivalluksia, lisätä innostusta.
– Taiteilijan tehtävä ei enää ole jäljentää ympäristöä – koska se voidaan tehdä muilla keinoin – vaan tehtävä on tulkita maailmaa, auttaa ihmisiä näkemään sellaista, mitä muuten ei nähtäisi. Tehdä taidetta ja herätellä katsojankin luovuutta.

Taiteilija lähtee etsimään paikkaansa yhteiskunnassa.

Ei vaikuttamisen pakkoa

Taiteilijan ei tarvitse vaikuttaa, eikä ottaa kantaa, mutta halutessaan hän voi tehdä sitäkin. Voi herättää kysymyksiä, auttaa näkemään toisin, tuoda esiin näkökulmia, ideoita ja ajatuksia sekä pohtia elämää. Useinhan taiteilija laittaa omia tuntojaan, tulkintojaan, haaveitaan ja oivalluksiaan teoksiinsa. On luotava kuvia ja esiteltävä niitä ihmisille.


Kuvilla vaikutetaan

Taiteilijan omat tunnot, tulkinnat ja oivallukset näkyvät teoksissa. Hän voi ottaa selkeästikin kantaa. Taiteilija luo kuvia ja esittelee niitä ihmisille. Katsojalle teos on aina kuitenkin toinen, hän kokee ja katsoo teosta omista lähtökohdistaan. Toisin näkeminen ei ole väärin näkemistä. Kokija antaa teokselle oman merkityksensä.

“Taiteilijalla on parhaassa tapauksessa kyky näyttää katsojalle taiteilijaa kiinnostavat asiat, esteettiset/eettiset, joiden oivaltaminen saattaa johtaa muutokseen, pieneen tai suureen.”

Taiteilija tekee “omaa juttuaan” omalla käsialallaan ja ilmaisutavallaan. Oman välineen tai tekniikan hallinta ja kyky seurata intuitiotaan ovat ammattitaitoa. Taiteilijan tehtävä on luoda rehellistä taidetta ja samalla kertoa elämän perusarvoista ja rakentaa ja edistää elämää.


Taiteilija – kuin ”kuka tahansa”

Taiteilijalla on elämässään monta muutakin tehtävää kuin töittensä luominen: on tilattava puutavaraa, on korjautettava auton lämmityslaite, annettava lapsille hyvää piirustuspaperia, koristeltava syntymäpäiväkakku, asennettava toimiva virustorjuntaohjelma tietokoneeseen, mahdollisesti on lainattava rahaakin. Miten tässä maailmassa taiteilija näkee itsensä peilistä? Peili on kaikki ja kuka tahansa. Ajattelu on ihmeellistä. Taiteilija voi tuoda esille arvoja, jotka kokee tärkeiksi. Työhön suhtaudutaan hyvin ammattimaisesti, työ on työtä, ei esimerkiksi elämäntapa. Tavoitteet asettaa jokainen itse itselleen, saman taiteen alla ja korkealla moraalilla. Teoksilla pyritään vaikuttamaan ja ne ovat julkisesti kritisoitavissa. Taiteilijan ammatti on ammatti muiden joukossa.

Taiteilija vertailee hintoja.

“On osoitettava, että elämässä on myös muita arvoja kuin niitä, jotka tällä hetkellä ovat yhteiskunnassa päällimmäisenä. Tehtävänä on esteettisen tai eettisen maailman tilan, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden visuaalinen esilletuominen. On pyrittävä elämään, tekemään työnsä ja tulemaan toimeen, aivan kuten kaikkien muidenkin. Taiteilijan on oltava rehellinen itselleen tekemisissään, koki hän tehtäväkseen sitten mitä tahansa. On säilytettävä uskollisuus itseä ja käsityötä kohtaan. Epäkohtien osoittamisen sijasta tulisi pyrkiä avoimeen vuorovaikutukseen töillään.”


jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2 sivu 3