täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

9.1.2006
TAITEILIJAVAIHTO ALKAA
TAMPEREEN JA DÜSSELDORFIN VÄLILLÄ

Tampereen kaupunki on solminut Düsseldorfin kaupungin kanssa sopimuksen taiteilija-ateljeevaihdosta vuodelle 2006. Sopimus on syntynyt Euroopan maiden kaupunkien välistä yhteistyötä edistävän Eurocities-järjestön puitteissa. Projekti lähti liikkeelle kesällä 2004, Brysselissä olleeseen kokoukseen osallistuivat mm. Düsseldorfin kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Marianne Schirge ja Tampereen kulttuuritoimen koordinaattori Elise Pedersen.

Schirgen mukaan tavoitteena on saada aikaan useamman eurooppalaisen kaupungin stipendiateljeiden rengas. Saksan ja Suomen lisäksi mukaan tulevia maita ovat mahdollisesti Espanja ja Iso-Britanniasta Skotlanti. Vaikka sopimus on nyt solmittu vain vuodeksi, tarkoituksena on yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Ehtoja hankkeen kehittymiselle Tampereella ovat esimerkiksi sopivan ateljeeasunnon ja näyttelypaikan löytyminen vierailevalle taiteilijalle. Esimerkiksi Toriateljeen säilymisestä Tampereen kaupungilla ei toistaiseksi ole tietoa.

Sopimuksen mukaan tamperelaiselle kuvataiteilijalle varataan Düsseldorfin kaupungin vierasateljee taiteellista työskentelyä varten kahden kuukauden ajaksi. Taiteilijalle on varattu myös näyttelyaika kaupungin ylläpitämässä Am der Ecke galleriassa. Vastaavasti saksalainen taiteilija työskentelee Tampereen kaupungin Toriateljeessa. Isäntäkaupunki maksaa vierailevalle taiteilijalle 2 000 euron stipendin elinkustannuksia varten, taiteilijan kotikaupunki avustaa vastaavasti matkakustannuksissa. Taiteilijavaihdon ajankohta suomalaistaiteilijalle on loka-marraskuu 2006.

Düsseldorfin kaupungissa on neljä ateljeetaloa, joista kolme on Düsseldorfin ja yksi maakunnan, Nordrhein-Festfalenin rahoittama. Jokaisessa ateljeetalossa on yksi vierasateljee. Düsseldorfin kulttuuritoimella on ollut vierasateljeetoimintaa jo parinkymmenen vuoden ajan. Säännöllisiksi kumppaneiksi ovat löytyneet mm. skotlantilaiset ja israelilaiset taiteilijat. Uudempaa on yhteistyö japanilaisten kanssa. Tamperelaistaiteilija pääsee siis mukaan kansainväliseen taiteilijayhteisöön. Düsseldorf on mielenkiintoinen kuvataidekaupunki, jossa sijaitsee mm. yksi Keski-Euroopan arvostetuimmista kuvataideakatemioista.

Vierailevan taiteilijan isäntä-taideseurana toimii Malkasten, yksi Saksan vanhemmista taiteilijaseuroista. Vastaavasti Tampereen Taiteilijaseura toimii saksalaistaiteilijan isäntänä, auttaa vierailevaa taiteilijaa verkostojen luomisessa.

Taiteilija Marra Lampi vieraili Nordrhein-Festfalenin juhlavuoden taiteilijavieraana kesällä 2005. Tampereen ja Düsseldorfin ensimmäiset vaihtostipendiaatit olivat viime kesänä Katri Mononen ja Ralf Brück. Vaihtoon liittyen valokuvaaja Ralf Brückille on tulossa näyttely ensi vuonna Tampereelle ja Helsingin Goethe-instituuttiin.

Teksti: Tiina Lamminen

-------------------


VUORES JA TAIDEYHTEISTYÖ

Tampereen ja Lempäälän rajalle rakentuva Vuores on suurimpia ja mielenkiintoisimpia kaupunkirakentamishankkeita 2000-luvun Suomessa. Rakentaminen alkaa 2006 ja vuoteen 2015 mennessä alueelle rakennetaan asunnot yli 13 000 asukkaalle ja toimitilat 3 000 – 5 000 työpaikalle. Vuoreksen rakentamisen lähtökohtana on monipuolinen asuntotuotanto, laadukkaat ja viihtyisät työpaikka-alueet sekä inhimillinen, “ihmisen kokoinen” mittakaava. Keskustassa ja alakeskuksissa on tarjolla kerrostaloasuntoja, muualla omakoti- ja rivitaloasuntoja tai kaupunkivilloja. Yleisilme on luonnonläheinen, sillä rakentaminen sopeutetaan vaihteleviin maastonmuotoihin ja maisemaan sekä arvokkaiden luontoalueiden suojeluun. Vuoreksen keskeisiä teemoja ovat myös hyvä ympäristö (korkeatasoinen arkkitehtuuri, ympäristötaide), korkea teknologia sekä yhteisöllisyys.

Vuorekseen halutaan taiteilijat mukaan jo asemakaavoitusvaiheessa. Taideyhteistyö Vuores-projektin ja TAMK:n Taiteen- ja viestinnän oppilaitoksen sekä Pirkanmaan taidetoimikunnan kanssa käynnistettiin vuoden 2004 loppupuolella. Yhteistyönä toteutettu, helmikuussa 2005 pidetty “Vuores – mahdollisuus taiteelle” -seminaari poiki paljon ideoita taiteilijoiden ja taiteen yhdistämisestä Vuoreksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Seminaarin jälkeen perustettiin keväällä 2005 Vuoreksen taideyhteistyöryhmä ideoimaan ja koordinoimaan taideyhteistyötä. Työryhmässä on edustajia Vuores -projektista, kaupungin kulttuuri- ja museotoimesta, Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta, Pirkanmaan taidetoimikunnasta sekä Taideteollisesta korkeakoulusta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Jaakko Himanen Pirkanmaan taidetoimikunnasta.

Ensimmäisenä tehtävänään taideyhteistyöryhmä perusti Vuoreksen taiteilijapankin varsin nopealla aikataululla toukokuussa 2005. Taiteilijapankin tarkoitus oli koota Vuoreksesta kiinnostuneiden taiteilijoiden portfolioita Vuoreksen Mäyränmäen korttelikilpailua varten, jossa rakennuttajia suositeltiin ottamaan taiteilija mukaan kilpailutyöryhmään. Mäyränmäen kilpailu ratkeaa joulukuussa 2005, mutta taiteilijapankkia on tarkoitus hyödyntää myös jatkossa Vuoreksen suunnittelussa ja toteutuksessa, joten uudetkin taiteilijat ovat tervetulleita “pankkiin”. Taiteilijoiden portfoliot ovat esillä Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä ja yhteystietolistat löytyvät Vuoreksen internetsivuilta.

Syyskuussa 2005 taideyhteistyöryhmässä on ryhdytty luonnostelemaan Vuoreksen “taideohjelmaa”, joka tulee sisältämään mm. ehdotuksen taiteen rahoitusperiaatteesta (vrt. Helsingin Arabianrannan prosenttiperiaate). Työn alla on myös teemojen pohdinta Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ja Luova Tampere -ohjelmaan, joissa molemmissa Vuores on mukana, sekä Vuoreksen asuntomessuille, jotka on päätetty hakea vuodelle 2011. Sisältöjä on jatkossa tarkoitus ideoida laajassa yhteistyössä mm. taiteilijoiden ja eri oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja www.vuores.fi sekä Vuoreksen projektijohtaja Pertti Tamminen, p. 020 716 5525 ja kaavoitussihteeri Ulla Tiilikainen, p. 020 716 5592. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

-------------------


KUTSU TAITEILIJOILLE

VÄKEVÄ MAA -taidealue sijaitsee Pirkanmaalla Kuhmalahden, Luopioisten, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien alueella maaseutuympäristössä. Teosten lähtökohtana pidämme paikkasidonnaisuutta, mutta haluamme myös muunlaisia, kuin perinteisestä ympäristötaidetta edustavia ehdotuksia, esim. yhteisötaidetta josta jää jokin pysyväksi tuotettava lopputulos. Ehdotuksen puhuttelevuus, paikalle lisäarvoa tuottavuus sekä eettisyys laadukkuuden ohessa ratkaisevat. Eettisiä toimintaperiaatteitamme ovat: väkivallattomuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo (mm. tekijöiden sukupuolen suhteen) ja ekologinen kestävyys.

TOTEUTUS: Teosten toteutus tapahtuu pääasiassa työpajan aikana 10.7.– 6.8.2006. Alueelle tuotetaan 8 –10 uutta pysyväksi tarkoitettua ympäristötaideteosta. Taiteilijoille maksetaan työskentelyapuraha, johon matkojen ja ylläpidon lisäksi kuuluu 800 euron apuraha.

EHDOTUSTEN JÄTTÖ: 30.1.2005 mennessä.

EHDOTUKSET: luonnoksia tai printtejä, selkeät tekniset tiedot toteutuksesta ja kustannuksista, sekä CV ja kuvamateriaalia tekijän aiemmasta tuotannosta cd:nä tai printteinä osoitteeseen – Anitta Toivio, Taipaleentie 280, 36420 Sahalahti, tai riittävän kokoisena sähköpostin liitetiedostona:
anitta.toivio@vakevamaa.fi

Teosvalinnat suorittavat kuvataiteilija Ilkka-Juhani Takalo-Eskola, kuvataitelija Marianne Laiti ja toiminnanjohtaja, kuvataiteilija Anitta Toivio. Teosvalinnoista ilmoitetaan maaliskuussa 2006. Lisätietoja ja kuvamateriaalia teospaikoista www.vakevamaa.fi


jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2