täydellinen ympyrä kuva kannesta

LARS HOLMSTRÖM:


Se, joka ei etsi paremmuutta,
hänellä ei tässä ole etevämpäänsä.”

(Kiinalainen miete)

Koin erään mieleenjäävimmistä eksistentiaalisista kokemuksistani noin kolmisenkymmentä vuotta sitten lämpimänä kesäisenä yönä kapakasta lähdettyäni. “Missä minä oon..?” Vaikeroiva kysymys kantautui eräästä hämärästä porttikäytävästä, jossa hoiperteli edestakaisin pukuun ja kravattiin sonnustautunut yksilö nauttineessa tilassa. Kysymys oli ilmeisen selkeästi muotoiltu ja perustavanlaatuinen. Hyvänlaatuinen jatkokysymys olisi puolestaan ollut; “Mikä minä oon..?”. Olin todistamassa elämän ja taiteen / filosofian syvää kohtaamista. Yksin itseni puolesta.

Taiteen ja elämän problematiikka esityksenä puhuttelee toisia yksilöitä, jotka ovat puolestaan valmiita kokonaisvaltaiseen kokemukseen. Katsoja tai kokija on määrittelemättömän yleisön sijasta yksilö, joka voi löytää oman aktiivisen ja luovan roolinsa teoksien esittämien ideoitten formalismissa. Pelkkä katsominen, silmäily, ei enää toisaalta riitä suhteen luomiseen taideteokseen. Kokijalta vaaditaan rasitteista vapaata suhdetta ja monipuolista “älykkyyttä”, sillä usein nykyteoksen luonteeseen kuuluu moniselitteisyys, säännöttömyys ja ristiriitaisuus.

Taiteen tekemisen sisäinen merkitys ei välttämättä huomioi kronologioita tai historioita tai sitä mikä on suotavaa, sopivaa ja tarpeellista. Taiteen ilmiöissä ei ole vääjäämättä tapahtuvaa jatkuvuutta, kehitystä, johon voisi olla uskottava ennakkomalli, etiikka tai struktuuri.
“Missä minä sitten oon..?” Työhuoneella, sukeltelemassa arkitajunnan tuolle puolen, upottavassa meditaatiossa, värin ja äänen ulottuvuudessa. Aisteilemassa jotain tietoisuuden maailmanääriä, jotka liittyvät primääriin, energiaan ja spekulaatioon.
“Mikä minä sitten oon..?” Sitä yritän määrittää teoksieni kautta, alitajuisesti ja tietoisesti, pragmaattisesti ja teoreettisesti. Jälkeilen ja järkeilen käsilläni tavoitellen näkyjä, joita ei voi ilmaista muilla keinoin.

Näistä yksilötason kysymyksistä ja vastauksista voi jatkaa yleisemmälle tasolle. Minkälainen on taiteilijan asema ja arvostus, kuinka määritellään taiteilijan merkitys tai tehtävä yhteiskunnassa.

“Puheessasi etsi uskollisuutta,
hallinnossasi etsi järjestystä.
Palveluksessasi etsi pysyvyyttä.
Toiminnassasi etsi oikeaa ajankohtaa.”

(Kiinalainen miete)

Jättäessäni nyt puheenjohtajan paikan 12 vuoden jälkeen on aiheellista tehdä muutamia huomioita taiteilijaseurastamme. Ainahan voi herättää periaatteellisen kysymyksen siitä, minkä vuoksi meillä on seura tai miettiä sellaista tilannetta, jos ei olisi… Seuran toiminnan tulee olla perusteltua eikä itsetarkoituksellista. Tasapainoisella organisaatiolla on suuremmat mahdollisuudet toimia jäsenten etujen puolesta. Toisaalta seura on hyödytön, jos jäsenet eivät aktiivisesti vaikuta tai voi vaikuttaa sen toimintaan.

Tampereen Taiteilijaseuralla on tällä hetkellä perusasiat suhteellisen hyvässä kunnossa. Meillä on palkattuja toimihenkilöitä toteuttamassa seuran hankkeita sekä poikkeuksellisen monipuoliset toimitilat, jos verrataan vaikkapa muiden vastaavien yhdistysten tilanteeseen. Taidekeskus Mältinrannan laajennussuunnitelmat toteutuvat vielä lähitulevaisuudessa. Allasosaan tulee valmistumaan työpajoja ja grafiikanpajan kehittäminen ja laajentaminen on käynnistymässä. Taiteilijoitten toimintaedellytysten kohentaminen vaatii jatkuvasti työtä, mikä tarkoittaa käytännössä uusien ateljeetilojen hankkimista sekä työtilaisuuksien luomista yhteistyössä yritysten ja kaupungin virastojen kanssa.

Lars Holmström

Seuran tehtävät ja hankkeet liittyvät keskeisesti näyttelytoimintaan sekä erilaisten projektien toteuttamiseen. Mältinrannan näyttelyiden tuottamisesta vastaavat näyttelysihteeri ja -toimikunta. Kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvien näyttelyiden toteuttamiseen tarvittaisiin tuottajaa, joka etsisi sopivia näyttelypaikkoja, jotka kohdennettaisiin valituille taiteilijaryhmille. Tavoitteisiin kuuluvat myös taiteilijoitten residenssi ja näyttelyvaihto-ohjelmien jatkaminen ja kehittäminen, sekä ystävyyskaupunkien välisen kulttuurivaihdon jatkaminen. Olemalla mukana Tampereen kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen valmisteluissa pyrimme osaltamme vaikuttamaan myönteisesti kaupungin visuaaliseen ilmeeseen.

Lopuksi haluan kiittää seuran toimihenkilöitä, Arjaa, Annea ja Ailaa, johtokuntaa, seuran jäsenistöä ja kaikkia muita, joita on kiittäminen, sekä toivottaa yhteisöllemme menestystä.


Teksti: Lars Holmström, kuvataiteilija,
TTS:n puheenjohtaja
lars.holmstrom@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/lars.holmstrom/