täydellinen ympyrä kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

Voiko kuvataiteilija kirjoittaa järkevästi


Kirjailija-kuvataiteilijoiden esiinmarssista huolimatta moni taiteilija kokee kirjoittamisen vaikeaksi. Toisaalta taidepuhetta harvoin kuvaillaan helpoksi.

Kirjailija Arto Virtanen kertoo Parnasson blogissa sanoneensa Hannu Väisäselle, ettei koko ikänsä kuvaa tekemään tottuneen ihmisen kieli taivu kirjoittamiseen. Virtanen sanoo katuneensa lausahdusta parikymmentä vuotta.

Arto Virtanen toteaa silti, että yleensä mielipide pitää paikkansa. Hänen mukaansa on ”selvää, että moni kuvataiteilija ei pysty sen enempää mitään järkevää kirjoittamaan kuin moni kirjailijakaan pystyisi kriitikostaan muotokuvan tekemään.”.

Visuaalista vai verbaalista

Amerikkalainen journalismin professori Gerald Grow taas on huomannut, että joillekuille kirjoittaminen on hankalaa, koska he yrittävät soveltaa siihen visuaalista ajattelua. Yleisesti ottaen kyse on vahvuuksien väärästä soveltamisesta.

Kirjoittaessa eritellään ja jäsennetään peräkkäisiä elementtejä juoneksi, mikä ei ole luontaista visuaaliselle ajattelijalle. Vertailukohteena on verbaalinen ajattelija, joka kirjoittaa kuin ohjaisi opastettua kierrosta.

Sanat, juoni ja konteksti kadoksissa

Kolme tekijää, joista visuaalisten ajattelijoiden kirjoituspulmat Grow’n mukaan johtuvat, ovat osuvien sanojen, juonellisen jaksotuksen ja kontekstin puuttuminen. Lukijan täytyy usein arvailla mistä on kyse.

Sanojen puute näkyy siinä, ettei asioita nimetä selkeästi ja adjektiivit ovat epämääräisiä. Sen sijaan puhutaan ”siitä niin sellaisesta jutusta.” Sanat voivat olla etikettejä monimutkaiselle ajatukselle, jota ei kuvailla tarkemmin. Aktiivisia verbejä käytetään vähän, mutta olla-verbiä liikaa. ”Tämä”, ”se”, ”asia” ja ”juttu” toistuvat usein, ja lukijan on vaikea päätellä mihin viitataan.

Koska juonta, konfliktia ja rakennetta nhuippukohtineen ei kehitellä, asioihin viitataan, mutta niistä ei lopulta kerrota kovin paljon. Visuaaliset ajattelijat eivät ole tottuneet suhteuttamaan yhtä tekstin osaa sen jäljessä tulevaan. Tekstin osat rinnastuvat kuin haikussa suoraan leikkaamalla. Ajatus ei seuraa toista eikä johda mihinkään. Se vain on. Valitseminen ja ainesten arviointi on silloin vaikeaa. Kaikki yksityiskohdat tuntuvat yhtä tärkeiltä. Kirjoittaja ei ota kantaa valitsemalla, vaan kirjoittaa listamaisesti. Samalla eksytään helposti sivupoluille tai hukutaan yksityiskohtiin.

Ongelmat asiayhteyden ilmaisemisessa näkyvät pohjustuksen ja taustatietojen puutteena. Koska visualistit itse näkevät kontekstin mielessään, he olettavat muidenkin näkevän. Johdantoa ei ole, eikä asia liity mihinkään. Tekstissä on ”kyllähän sä tiedät” - henkeä.

Lopputulos vaatii lukijalta tulkintaa. Mahdollisia vaihtoehtoja on paljon, koska kirjoittaja ei ole tulkinnut ajatustaan itse. Sanat ovat saapuneet kuin matkalaukut lentoaseman vastaanottohihnalle. Laukut ovat käyneet kaukana, mutta niistä ei näe mitä sisällä on. Sanat vaatisivat aukikirjoittamista.

jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2